Minder ADHD op grote hoogte

De ijle lucht op grote hoogte hangt samen met meer depressie en zelfmoord, zo blijkt uit recent onderzoek. Onderzoekers van de University of Utah laten echter zien dat de hoogte ook positieve effecten kan hebben: de prevalentie van ADHD wordt namelijk duidelijk minder naarmate de hoogte toeneemt.

Gegevens uit de twee nationale gezondheidsstudies in de Verenigde Staten laten bijvoorbeeld zien dat in Utah, gemiddeld ongeveer 1850 meter boven zeeniveau, het aantal gediagnosticeerde ADHD-gevallen ongeveer 50 procent lager is dan in staten die op zeeniveau liggen. In Salt Lake City op ongeveer 1300 meter hoogte is de prevalentie ongeveer 38 procent lager.

Voor meer informatie lees het complete artikel.

Zwangeren vaak onnodig bezorgd over gebruik antidepressiva

Vrouwen die tijdens hun zwangerschap antidepressiva gebruiken, maken zich vaak onnodig ongerust over mogelijke schadelijke gevolgen daarvan voor hun ongeboren kind. Soms stoppen zij zelfs met hun medicatie, terwijl dit niet verantwoord is. Dit blijkt uit het onderzoek waarop Adrienne Einarson 8 april promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Uit interviews door Einarson van 96 vrouwen die tijdens de zwangerschapantidepressiva gebruikten, blijkt dat veel vrouwen zich ongerust maken door negatieve informatie van behandelaars, de media en familie en vrienden. Negatieve onderzoeksresultaten over het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap halen ook vaker de media dan onderzoek waarin geen risico wordt gevonden. Stoppen met antidepressiva is ook niet altijd mogelijk of wenselijk. In het meest ernstige geval kan dit tot suïcidegevaar leiden.

5-10 procent Nederlanders is besmet met ESBL-producerende bacterie

5 tot 10 procent van de Nederlandse bevolking draagt de bacterie bij zich die ESBL produceert. Deze bacterie zorgt ervoor dat bepaalde soorten antibiotica niet meer werken. Het aantal zieke mensen waarbij antibiotica nog wel werkt, neemt steeds verder af. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Ilse Overdevest, arts-microbioloog bij VUmc.

Steeds minder mensen reageren op antibiotica. Dit kan komen doordat zij drager zijn van ESBL-producerende bacteriën. Deze bacteriën produceren enzymen die de werking van antibiotica uitschakelen. Uit het promotieonderzoek van Overdevest blijkt dat 5 à 10 procent van de Nederlandse bevolking deze bacterie bij zich draagt. Voor het onderzoek werden 720 monsters van huisarts-patiënten en 927 monsters van ziekenhuispatiënten onder de loep genomen.